۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
1397/11/24 /Dorsapax/Data/Sub_52/File/257877c.jpg
برگزاري آزمون غربالگري درون دانشگاهي، يازدهمين المپياد دانشجويي حيطه كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم
 آزمون غربالگري درون دانشگاهي، يازدهمين المپياد دانشجويي حيطه كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم به صورت تستي و تشريحي، يكشنبه هفته آينده، در تاريخ 97/11/28 ، راس ساعت 13، در سايت كامپيوتر معاونت آموزشي ستاد دانشگاه واقع در خيابان كاشاني، برگزار ميگردد.
منابع آزمون، كتب تدريس شده در كارگاههاي آموزشي برگزار شده توسط مركز رشد فناوري سلامت، مي باشد كه تحت عناوين زير قابل دسترسي مي باشد و دانشجويان عزيز ميتوانند از اين منابع جهت آمادگي براي آزمون استفاده كنند:
 
 
تعداد بازدید: 43
Powered by DorsaPortal