مرکز رشد فناوری سلامت
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
اهداف مركز
اهداف مركز رشد فناوري سلامت

مطالعات انجام شده نشان مي دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوري و اقتصاد مبتني بر آن، نقش بسيار موثري در توسعه كارآفريني، توسعه ملي، رشد و رونق اقتصادي كشورها ايفا مي نمايند. ليكن عدم آشنايي موسسات نوپا و يا واحدهاي سنتي با شرايط كاري كنوني،بازار مصرف، هزينه هاي بالاي راه اندازي و عدم آشنايي با مديريت اثرگذاري مديريت تحول، سبب ناپايداري و ريسك بالاي آنها در سالهاي ابتدايي تاسيس و يا توسعه مي گردد.

در همين راستا به منظور حمايت از موسسات كوچك و متوسط در توسعه كارآفريني، در اكثر كشورها مراكزي بنام مركز رشد و يا انكوباتور ايجاد شده است. اين مراكز معمولاً در يك پارك فناوري و يا يك دانشگاه ايجاد مي شوند تا كارآفرين بتواند با دريافت حمايتهاي مركز، دستاوردهاي تحقيقاتي، ايده هاي نوين و يافته هاي علمي خود را به كسب و كار تجاري تبديل نمايد.

مركز رشد واحدهاي فن آوري سلامت مركزي است چند منظوره كه هدف آن ارائه خدمات پشتيباني جهت ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني است كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فن آوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبني بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافي كه مركز رشد واحدهاي فن آوري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد براي دستيابي به آنها برنامه ريزي نموده و تلاش مي نمايد به شرح زير است:

1) ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركت هاي خصوصي فناوري با ارائه سرويس هاي مورد نياز
2) كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد با كمك به جذب سرمايه هاي اوليه آنها و ارائه مشاوره هاي لازم
3) بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
4) ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
5) كمك به رونق اقتصاد محلي و منطقه اي مبتني بر فناوري
6) ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري
7) توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار
8) بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/21
تعداد بازدید: 328
آدرس شهركرد- رحمتيه - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پزشكي - طبقه سوم
كدپستي : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1399/06/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-