مرکز رشد فناوری سلامت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
آشنايي با مركز رشد
تعاريف : 
واحد فناور
واحدهاي داراي هويت مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه­ اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي مي­باشند و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي ­نمايند. اين واحدها شامل شركت­هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه يا دستگاه­هاي اجرايي هستند.
دوره پيش رشد
دوره­اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن به افراد و يا گروه­هاي مستعدي كه داراي ايده­ هاي نوآورانه صنعتي هستند، مشاوره و آموزش­هاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت­هاي حقوقي مستقل داده مي-شود. در صورت موفقيت در اين دوره و كسب هويت مستقل حقوقي، واحدهاي نوپا ميتوانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب مدير مركز تا 9 ماه قابل افزايش است .
دوره رشد
دوره­اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي­شوند. زمان اين دوره با تصويب هيأت امنا تا 5 سال قابل افزايش است.
ايده فناورانه
طرح يا ايده­ ي بازار پسند (marketable) كه اجراي آن مبتني بر تحقيقات و فناوري باشد براي توليد و يا دستيابي به دانش فني به كار گرفته مي شود و محور فعاليت هاي علمي و اقتصادي واحدهاي فناوري است .
طرح كسب و كار
طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص ميكند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي كند.

طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان مالي آن، به دلايل زير لازم است:
   1) مالك درباره هدف خود از كسب و كار و منابعي كه براي آن نياز دارد به دقت فكر كند. اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز، به وي كمك خواهد كرد.
   2) حمايت كنندگان ما
تاريخچه :
تاسيس اولين مركز رشد جهان به سال 1959 ميلادي در نيويورك برمي گردد. در اين سال ژوزف مانسكو تاجر آمريكايي با خريد يك ساختمان بزرگ قديمي تصميم داشت آن را پس ازتعمير، به يك مستاجر اجاره دهد اما متوجه شد كه ساختمان مزبور بزرگ تر از آن است كه يك مستاجر به تنهايي ازعهده هزينه هاي آن برآيد. لذا تصميم گرفت كه آن را به مستاجران متعددي اجاره دهد تا بتواند از اين طريق درآمدزايي نمايد. مانسكو بعداز يك سال 20 تا 30 مستاجر داشت كه حدودا ده هزار متر مربع از فضاي مجموعه را اجاره نموده بودند. اين مركزهنوز هم فعال است و با نام مركز صنعتي باتاويا شناخته مي شود و حدودا هزار نفر در آن به كار مشغولند. اما ايده اصلي مراكز رشد و شكل گيري انكوباتورها به دوران ركود آمريكا در دهه 1970 باز مي گردد كه بسياري از شركتهاي بزرگ كاركنان خود را بركنار مي نمودند. دولت آمريكا به منظور مقابله با بحران بيكاري موضوع ايجاد زيرساختارهايي جهت ايجاد موسسات و شركتهاي كوچك را در برنامه خود قرار داد و مركز رشد را در زمينه هاي مختلف تاسيس نمود.ايده اصلي تاسيس مراكز رشدو شكل گيري انكوباتورها در دنيا، تهيه بستر مناسب جهت افزايش ضريب موفقيت و كاهش ريسك واحدهاي نوپا و حمايت از كارآفرينان فاقد سرمايه و تجربه لازم در حيطه فناوري و شيوه هاي تجاري سازي ايده ها مي باشد
اهداف :
مطالعات انجام شده نشان مي دهد در اقتصاد رو به رشد جهان، توجه به فن آوري و اقتصاد مبتني بر آن، نقش بسيار موثري در توسعه كارآفريني، توسعه ملي، رشد و رونق اقتصادي كشورها ايفا مي نمايند. ليكن عدم آشنايي موسسات نوپا و يا واحدهاي سنتي با شرايط كاري كنوني،بازار مصرف، هزينه هاي بالاي راه اندازي و عدم آشنايي با مديريت اثرگذاري مديريت تحول، سبب ناپايداري و ريسك بالاي آنها در سالهاي ابتدايي تاسيس و يا توسعه مي گردد.
در همين راستا به منظور حمايت از موسسات كوچك و متوسط در توسعه كارآفريني، در اكثر كشورها مراكزي بنام مركز رشد و يا انكوباتور ايجاد شده است. اين مراكز معمولاً در يك پارك فناوري و يا يك دانشگاه ايجاد مي شوند تا كارآفرين بتواند با دريافت حمايتهاي مركز، دستاوردهاي تحقيقاتي، ايده هاي نوين و يافته هاي علمي خود را به كسب و كار تجاري تبديل نمايد.
مركز رشد واحدهاي فن آوري سلامت مركزي است چند منظوره كه هدف آن ارائه خدمات پشتيباني جهت ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني است كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فن آوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبني بر دانش و فن دارند.

رئوس اهدافي كه مركز رشد واحدهاي فن آوري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد براي دستيابي به آنها برنامه ريزي نموده و تلاش مي نمايد :
   1) ايجاد جاذبه براي شكل گيري شركت هاي خصوصي فناوري با ارائه سرويس هاي مورد نياز
   2) كاهش ريسك مؤسسات نوبنياد با كمك به جذب سرمايه هاي اوليه آنها و ارائه مشاوره هاي لازم
   3) بسترسازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
   4) ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
   5) كمك به رونق اقتصاد محلي و منطقه اي مبتني بر فناوري
  6) ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري
  7) توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار
  8) بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان د

وظايف :

مأموريت اصلي مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ايجاد يك مركز قابل اطمينان براي حمايت و هدايت كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي به منظور تجاري ­سازي ايده ها و پژوهش هاي دانشگاهي جهت برآوردن نيازهاي جامعه ميباشد. اين مركز با توجه به امكانات ويژه علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به عنوان يك نهاد حمايتي و تسهيل­ كننده، با ارائه خدمات آموزشي، مشاوره و فني و اعطاي تسهيلات مالي به شركت هاي نوپا، فرآيند شكل­گيري و رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط دانش­ بنيان را تسهيل و تسريع مي كند و منجر به توليد دانش، ثروت و انتقال تكنولوژي در جامعه مي شود. شركت هاي پذيرش شده در مركز رشد، پس از پياده­ سازي ايده­محوري و تجاري­ سازي، توسعه و تثبيت محصول در بازار، از مركز رشد خارج شده و در ساير محيط هاي صنعتي و تجاري نظير شهرك هاي صنعتي و شهرك ها، پارك ها، مراكز و مجتمع هاي فناوري به فعاليت خويش ادامه خواهند داد. واحدهايي كه متقاضي استقرار در مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مي باشند، طي مراحلي ، تقاضاي آنها مورد بررسي قرار گرفته و پس از طي مراحلي ، در صورت تصويب نهايي در شوراي فناوري در مركز مستقر مي شوند.

اهم وظايف مركز رشد به شرح زير مي باشد:
   • ارائه خدمات در جهت تسريع رشد واحدهاي پذيرفته شده
   • ارزيابي و مشاوره در جهت اصلاح و بهبود طرح ها و ايده هاي ارائه شده به مركز
   • تامين محل كار و ارائه خدمات اوليه اداري
   • معرفي جهت استفاده از خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاه
   • نظارت بر روند رشد و تحليل مستمر دستاوردها بمنظور افزايش كارايي
   • جهت دهي به طرح ها و ايده ها به منظور رفع نيازهاي فناورانه كشور

خدمات :
   o خدمات اداري
   o خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني
   o آموزش
   o خدمات مشاوره‌اي و بازاريابي

يكي از رسالت­هاي مهم مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ارائه مشاوره به واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد و اعضاي كانون شكوفايي خلاقيت توسط افراد متخصص در راستاي تبديل ايده ­هاي نو به محصولات با قابليت تجاري سازي و كمك به رشد هسته­ ها، شركت­ها و واحدهاي فناور مي­باشد. بدين منظور مركز اقدام به بهره­ گيري از متخصصان خبره و آشنا به صنعت و بازار نموده تا بتواند با ارائه مشاوره به واحدهاي مستقر خود ، به سمت تحقق هر چه بهتر اهداف خويش گام بردارد.

ارائه مشاوره در مركز در زمينه­ هاي زير صورت گرفته مي گيرد:
   1) برگزاري جلسات مشاوره با واحدهاي فناور در زمينه تجاري سازي ايده محوري؛
   2) برگزاري جلسه مشاوره در زمينه تدوين طرح كسب و كار؛
   3) برگزاري جلسات مشاوره بازاريابي و تبليغات با شركت­هاي بزرگ بازاريابي و تبليغاتي؛
   4) برگزاري مشاوره­ قوانين بيمه­ اي، قانون كار، مديريت پروژه؛
   5) برگزاري مشاوره­ حسابداري؛
  
تاریخ به روز رسانی: 1396/08/29
تعداد بازدید: 2524
آدرس شهركرد- رحمتيه - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پزشكي - طبقه سوم
كدپستي : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-