مرکز رشد فناوری سلامت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
رؤساي پيشين مركز رشد

مسئولين پيشين مركز رشد فناوري سلامت:
 
1- جناب آقاي دكتر حسن رجبي دكتراي مهندسي بهداشت حرفه اي( مؤسس مركز) rajabi@skums.ac.ir

2-جناب آقاي دكتر عباس خدابخشي دكتراي بهداشت محيط (رياست مركز) khodabakhshi@skums.ac.ir

3- جناب آقاي دكتر علي احمدي دكتراي اپيدميولوژي(رياست مركز) ahmadi2007@gmail.com

4-جناب آقاي دكتر كورش اشرفي دكتراي پزشكي مولكولي(رياست مركز) kdashrafi@gmail.com


تاریخ به روز رسانی: 1398/01/27
تعداد بازدید: 612
آدرس شهركرد- رحمتيه - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پزشكي - طبقه سوم
كدپستي : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-