مرکز رشد فناوری سلامت
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر
كارگاهها
كارگاه هاي برگزار شده توسط مركز رشد فناوري سلامت

1 آشنايي با مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان 14/11/93 دكتر علي احمدي
2 آشنايي با مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان 28/02/94 دكتر علي احمدي-دكتر مهدي بني طالبي
3 آشنايي با مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان 07/06/94 دكتر علي احمدي
4 آشنايي با مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان 18/06/94 دكتر محمود ابراهيمي(وزارتخانه)
5 آشنايي با شركت هايدانش بنيان در حوزه سلولهاي بنيادي 06/10/94 دكتر مهدي بني طالبي
6 سلسله كارگاه هاي آموزشي "مديريت و سازمان" جهت امادگي براي المپياد دانشجويي حيطه كارآفريني توسط دكتر گنجي 
7 سلسله كارگاه هاي آموزشي " طراحي و تدوين طرح كسب و كار (BP)، جهت امادگي براي المپياد دانشجويي، توسط مهندس بخشي
8 سلسله كارگاه هاي "خلاقيت و نوآوري" جهت آمادگي براي المپياد دانشجويي حيطه كارآفريني، توسط دكتر اشرفي 
 
تاریخ به روز رسانی: 1397/11/23
تعداد بازدید: 1725
آدرس شهركرد- رحمتيه - دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- دانشكده پزشكي - طبقه سوم
كدپستي : 8813833435           تلفن: 33351040-038
دور نگار : 33351041-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-